Teplovodné podlahové kúrenie

 


Teplovodné podlahové vykurovanie patrí medzi sálavé vykurovacie sústavy, pričom podiel sálavej zložky na celkovom prenose tepla z vykurovacej plochy je len o niečo vyšší než tok tepla konvekciou (55%:45%). Zároveň to má pozitívny vplyv na oba spôsoby transferu tepla do interiéru.

 

Teplovodné podlahové vykurovanie je súčasne veľkoplošné, t. j. vykurovacie rúrky sú súčasťou podlahovej konštrukcie. Vzhľadom na hygienické požiadavky, ktoré súvisia s limitovanou povrchovou teplotou podlahy, a tým i relatívne s nižšími špecifickými tepelnými výkonmi vykurovacej podlahy, sú vykurovacie rúrky takmer vždy uložené pod celou plochou podlahy. To mimoriadne pozitívne ovplyvňuje rovnomernosť prenosu tepla v interiéri a napomáha vytvárať teplotne homogénne uniformné prostredie či už vo vertikálnom alebo horizontálnom smere.

 

Teplota vykurovacej vody je zvyčajne nižšia než 50 °C, takže súčasne môžeme hovoriť o podlahovom teplovodnom vykurovaní aj ako o nízkoteplotnom, čo má viaceré výhody. Jednak je to zabezpečenie podstatných úspor tepelnej energie pri prevádzke, jednak možnosť aplikácie netradičných nízkopotenciálnych energetických zdrojov, ako slnečné žiarenie, energie geotermálnych vôd, prípadne tepelné čerpadlá využívajúce teplo prostredia.

 

Práve tieto fakty zaraďujú teplovodné podlahové vykurovanie medzi progresívne vykurovacie sústavy, garantujúce všetky tri E, t. j. energetické, environmentálne i ekonomické aspekty vykurovania budov. Aj keď takýto spôsob vykurovania existoval už pred vyše 2 000 rokmi, k jeho najväčšiemu rozmachu a renesancii dochádza práve dnes.

 

 Elektrická vykurovacia rohož

 

Inštalácia vykurovacej rohože je rýchla a jednoduchá. Systém je vhodný pre plnohodnotné alebo doplnkové kúrenie. Vykurovacie rohože sú umiestnené priamo pod dlažbou v tenkej vrstve flexibilného lepidla. So svojou len 3,6mm hrúbkou vyžaduje len minimálnu hrúbku materiálu na jej zabudovanie. Moderné podlahové kúrenie s nízkymi inštalačnými nákladmi

Vykurovacia fólia EcoFilm


Vykurovacie fólie Ecofilm sú v podstate dve polyesterové fólie, teplom laminované k sebe. Medzi fóliami sú po oboch stranách uložené v celej dĺžke medené pásky s postriebreným – vodiče (tzv. zbernice). Naprieč medzi zbernicami je sieťotiskom nanášaný vykurovací prvok v podobe prášku z homogenizovaného grafitu. Pásky sú medzi zbernicami zapojené paralelne a je medzi nimi 1 cm medzera, preto sa dajú fólie strihať na ľubovoľné dĺžky a napriek tomu je plošný príkon aj prevádzkové napájanie stále rovnaké. 1. polyetylénová/polyesterová fólia 2. medené zbernice 3. postriebrenie kontaktov 4. homogenizovaná grafitová vrstva Výrobné technológie umožňujú vyrábať vykurovacie fólie v šírke od 300mm do 1200mm, na napájanie od 12 V do 230V a teoreticky v ľubovoľnom výkone od 20 do 300W/m². Aby ale bola výroba efektívna, je nutné vyrobiť naraz cca 1000m fólie z jedného typu. Preto sa nedajú fólie štandardne vyrábať na zákazku, ale ponúka sa iba v typizovaných výkonoch a šírkach. Bežne predávané fólie sa robia na Ecofilm F (floor/podlahové) pre podlahové vykurovanie a Ecofilm C (ceiling/stropné) pre stropné vykurovanie. Základný rozdiel je v tuhosti fólie – Ecofilm F má hrúbku 0,4 mm, Ecofilm C iba 0,3mm (pri podlahe sa uvažuje s vyšším mechanickým namáhaním) a v šírke nevykurovacích okrajov. Podlahová fólia má nevykurovanie okraje po stranách iba 25 mm, aby ich bolo možno dávať čo najbližšie k sebe, stropná fólia má nevykurovacie okraje 50mm, pretože sa obvykle fixuje k nosníkom SDK konštrukcie a potrebuje širší okraj k uchyteniu. Táto technológia zaisťuje rovnomerné rozloženie teplôt do celej plochy. Úplna väčšina systémov podlahového, stenového alebo stropného vykurovania (vykurovacie vodiče, teplovodné trúbky) pracuje s teplotami cca 40-55°C a roztečami vykurovacích prvkov 6- 15 cm – vykurovacie fólie Ecofilm ale pracujú v teplotách iba 25-35°C (podľa typu a výkonu) a roztečí vykurovacích elementov iba 1 cm (!). Rovnaký výkon ako pri trubkách teplovodného vykurovania alebo vykurovacích vodičov a je tak dosiahnuté aj pri nižšej povrchovej teplote práve vďaka väčšej vykurovacej ploche. Stavebné konštrukcie sú tak menej tepelne namáhané a súčasne prehrievané rovnomernejšie. Pretože sa fólie proti iným systémom umiestňujú priamo pod kryciu vrstvu ä podlahová krytina, SDK doska), je vykurovací systém pružnejší a má aj ekonomickejšiu prevádzku, ako keď sa prehrieva napríklad vrstva betónu. V neposlednom rade sa fólie vyznačujú ľahšou pokládkou a tzv. suchým procesom inštalácie (bez tmelu, stierok, betónu a pod.), preto sú ideálne napr. pre drevostavby.