Komínové teleso SCHIEDEL ABSOLUT·         jediný komínový systém  bez zadného odvetrania

·         tenkostenná izostatická vložka – dokonale tesná a odolná pri vyhorení sadzí

·         30-ročná garancia na bezpečnosť komína pri vyhorení sadzí

·         jediný s integrovanou nenasiakavou izoláciou priamo v tvárnici

·         jediný komínový systém s predpokladmi na použitie v pasívnych domoch a NED

·         jednoznačne určený na kondenzačnú techniku bez dodatočného vložkovania

·         dokáže zásobovať kondenzačný kotol vzduchom na horenie

·         bezproblémový prechod na iný typ paliva

·         bezproblémová spolupráca komína s rekuperáciou

·         malé rozmery a nízka hmotnosť

·         zateplená šachta dokáže bez problémov priviesť vzduch na horenie k spotrebiču na tuhé palivá

·         jediný komínový systém s prvkami DURONIC pre prerušenie tepelných mostov