SKLADBA MUROVANÉHO OBVODOVÉHO MÚRU TEHLA:1. Maľba

2. Vápenno cementová omietka/sadrová omietka

3. Tehla

4. Zateplenie polystyrén, minerálna vata

5. Zapustené kotvenie fasády

6. Sklotextílna sieťka, lepidlo, omietka


SKLADBA MUROVANÉHO OBVODOVÉHO MÚRU YTONG/PORFIX:

1. Maľba

2. Sklotextílna sieťka, vápenno cementová omietka/sadrová omietka

3. Ytong, Porfix

4. Zateplenie polystyrén, minerálna vata

5. Zapustené kotvenie fasády

6. Sklotextílna sieťka, lepidlo, omietka


SKLADBA STROPU MUROVANÉHO DOMU:


1. Klieština 200x60

2. Minerálna vata 200+200mm

3. Rošt CD UD profily

4. Hliniková odrazová fólia

5. Sádrokarton

6. Maľba 2x


SKLADBA PODLAHY MUROVANÉHO DOMU:

1. Základová doska

2. Hydroizolácia IPA

3. Izolácia podlahy 100+50 EPS 100

4. Podlahové kúrenie vodné, elektrické

5. Betónový poter 60 mm

6. Dlažba, plávajúca podlaha, vinyl